Mpsc syllabus mpsc syllabus marathi pdf

MPSC Syllabus MPSC Syllabus pdf Marathi महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये वर्ग १ ते वर्ग ३ पर्यंतच्या अधिकारी पदाची भरती पूर्ण केली जाते.Maharashtra Public Service Comission(MPSC Rajyaseva) Syllabus (अभ्यासक्रम) खाली दिलेला आहे.परीक्षेचे एकूण तीन टप्पे असतात पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत.

सदर अभ्यासक्रम 2023 पासून लागू झालेला आहे

MPSC परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू होणार आहे.

Mpsc syllabus mpsc syllabus marathi pdf

MPSC syllabus in Marathi pdf 2023

Name of Post Syllabus Download
1. Maharashtra Gazetted Civil Services Examination Rajyaseva ,Forest,Agriculture,
Engineering Civil mechnical Electrical.
Download pdf
(Updated 2025)
2. Mpsc Rajyaseva Syllabus (Marathi)Download pdf
3. Mpsc Rajyaseva Syllabus (English)Download pdf
4. Mpsc Forest Service SyllabusDownload pdf
5. Mpsc Agriculture Service SyllabusDownload pdf

Mpsc Combine Exam Syllabus

Every yera Mpsc conducted exam for various Gazetted and Non-Gazetted(Job)post

Latest update about mpsc exam syllabus given below

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अराजपत्रित परीक्षा (गट ब आणि गट क) अभ्यासक्रम

Mpsc conducted exam for the post of PSI(Police Sub Inspector),ASO(ASSt Section Officer),STI(Sales Tax Inspector),Clerk,Sub Register.

Name of PostSyllabus Download
MPSC Non-Gazetted Group B and C Prelim Syllabus
PSI,STI,ASO
download pdf
(Updated)
MPSC Non-Gazetted Group B and C Mains Syllabus
PSI,STI,ASO
Download pdf
(Updated)
Mpsc Exam Pattern

विविध पदांकरता परिक्षा तीन टप्प्यात घेतली जाते.
पूर्व परीक्षा.
मुख्य परीक्षा.
मुलाखत


Mpsc पूर्व परीक्षा:

पेपर क्रमांकगुणपेपर कालावधी
पेपर 1200दोन तास
पेपर 2200दोन तास
पूर्व परीक्षा दोन पेपर पैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा पेपर (qualifying Nature) चा स्वरूपाचा असेल सादर पेपर मध्ये ३३ % गुण प्राप्त करणे आव्यश्यक असेल.पेपर क्रमांक एक मधील मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर परीक्षार्थी मुख्य परीक्षेस पात्र असेल


मुख्य परीक्षा.

लेखी परीक्षा ८०० गुण मुलाखत १०० गुण.

पेपर क्रमांकविषयगुणपेपर कालावधी
पेपर क्रमांक 1भाषा पेपर 1
– मराठी
– इंग्रजी
100
3 तास
पेपर क्रमांक 2भाषा पेपर 2
– मराठी
– इंग्रजी
1001 तास
पेपर क्रमांक 3सामान्य अध्ययन 11502 तास
पेपर क्रमांक 4 सामान्य अध्ययन 21502 तास
पेपर क्रमांक 5सामान्य अध्ययन 3 1502 तास
पेपर क्रमांक 6सामान्य अध्ययन 41502 तास
वन सेवा मुख्य परीक्षा

लेखी परीक्षा ४०० गुण मुलाखत ५० गुण

1वैकल्पिक विषय 12003 तास
2वैकल्पिक विषय 2200 3 तास
कृषी सेवा(Agri MPSC) मुख्य परीक्षा

लेखी परीक्षा ४०० गुण मुलाखत ५० गुण

1कृषी विषयक सामान्य ज्ञान2003 तास
2कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान 200 3 तास

Mpsc time table 2023-24

Download Mpsc timetable 2023-24 pdf

Download Link

Thank you For Visiting Naukri Ninja Please share this information with your friend.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *